• EN

  • UA

  • EN

  • UA


au.gro.edsa%40ofni


International Sustainability Academy

International Sustainability Academy

Illustration

Стійкі фінанси 

Тренінг надає базові знання та інструменти для розробки стратегії сталого розвитку компанії використовуючи екологічні, соціальні та управлінські критерії (ESG)

Illustration

Нефінансова звітність

Тренінг надає розуміння основних принципів та загальних понять нефінансової звітності, знайомить із найбільш популярними інструментами звітності в світі та в Україні

Illustration

Сталі комунікації 

Тренінг дає розуміння про сталі комунікації в поточній діяльності із залученням усіх стейкхолдерів та контактних аудиторій, знайомить з комунікативними інструментами

Illustration

Циркулярна економіка

Тренінг сприяє покращенню загального розуміння про циркулярну економіку як про стійку економічну модель, яка сфокусована на сприянні сталому виробництву та споживанню

Illustration

Сталий маркетинг 

Тренінг надає загальне розуміння про ESG-практики, звіти, стандарти в маркетинговій діяльності компаній, застосування сталого підходу у створення маркетингових стратегій

Illustration

Сертифікований курс з нефінансової звітності за GRI стандартами

Курс роз'яснює принципи застосування стандартів GRI в процесі написання нефінансового звіту та як організувати процес формування нефінансової звітності у себе в компанії

Illustration

Інклюзивне лідерство для сталого розвитку компанії

Тренінг, орієнтований на чоловіків і жінок, які вже є членами рад директорів або обіймають керівні посади, а також на жінок, які готуються обійняти керівні посади