• EN

 • UA

 • EN

 • UA


au.gro.edsa%40ofni


Освітні матеріали

Освітні матеріали

INTERNATIONAL SUSTAINABILITY WEBINARS

Річний масштабний проєкт з обміну знаннями у сфері сталого розвитку, орієнтований на нові підходи та досвід для просування низьковуглецевого суспільства, збереження ресурсів та заохочення соціального прогресу задля майбутнього з нульовим рівнем викидів парникових газів. 
Основна мета проєкту - формування фундаменту для розвитку економіки на новому рівні з урахуванням світових тенденцій сталого розвитку, ESG-критеріїв та інших напрямів стійкості.

НЕФІНАНСОВІ ВИМОГИ

Cерія інформативних просвітницьких відеоінтерв'ю та блогів про вимоги інвесторів щодо ESG, а також міжнародні стандарти в галузі сталого розвитку.Спікерами відео є провідні експерти ASDE та членкині Наглядової ради - Євгенія Афанасенко, головна радниця з екологічних питань у ЄБРР, та Тетяна Герлінг, експертка зі сталого фінансування

INTERNATIONAL SUSTAINABILITY WEBINARS

НЕФІНАНСОВІ ВИМОГИ

Cерія інформативних просвітницьких відеоінтерв'ю та блогів про вимоги інвесторів щодо ESG, а також міжнародні стандарти в галузі сталого розвитку.

Sustainability Recovery Guidance

унікальні серії вебінарів, що допоможуть заповнити інформаційні прогалини щодо сталого розвитку, найкращих ESG-практик та методів доступу до зеленого фінансування. Кожна серія присвячена окремій сфері та включає в себе пленарну дискусію запрошених спікерів, час для питань та відповідей для учасників та підведення підсумків експертом ASDE

Sustainability Recovery Guidance

унікальні серії вебінарів, що допоможуть заповнити інформаційні прогалини щодо сталого розвитку, найкращих ESG-практик та методів доступу до зеленого фінансування.


Міжнародні стандарти зі сталого розвитку

Ділимося з вами основними чинними стандартами у сфері сталого розвитку та нефінансової звітності, започатковані міжнародними організаціями

 • Environmental and Social Policy (ESP). EBRD 

  Ключовий документ, який визначає зобов'язання ЄБРР сприяти «екологічно безпечному та сталому розвитку» в усьому спектрі його інвестиційної діяльності та діяльності з технічного співробітництва. 

 • IFC's Performance Standards on Environmental and Social Sustainability

  Стандарти діяльності орієнтовані на клієнтів і містять вказівки щодо виявлення ризиків та впливів, а також покликані допомогти уникнути, пом'якшити та управляти ризиками як спосіб ведення бізнесу на засадах сталого розвитку, включаючи взаємодію із зацікавленими сторонами та зобов'язання клієнта щодо розкриття інформації про діяльність на рівні проєкту.

 • Environmental and Social Standards (ESS). World Bank

  Стандарти Світового Банку охоплюють сфери: оцінки та управління екологічними та соціальними ризиками і впливами, трудові ресурси та умови праці, ресурсоефективність та запобігання і управління забрудненням, охорона здоров'я та безпека у громаді, володіння земельних ділянок, збереження біорізноманіття та стале управління живими природними ресурсами, культурна спадщина тощо.

 • Consolidated Set of the GRI Standards 2021

  Цей документ містить повний набір Стандартів звітності зі сталого розвитку GRI (Стандарти GRI). Він включає найновіші версії Стандартів, доступні станом на 5 жовтня 2021 року. 

 • Reporting with the Sector Standards. GRI

  Як нове доповнення до сімейства стандартів GRI, Галузеві стандарти покликані допомогти визначити найбільш значущі впливи галузі та відобразити очікування зацікавлених сторін щодо звітності зі сталого розвитку. Вони описують контекст сталого розвитку галузі, окреслюють ймовірні суттєві теми для організацій, виходячи з найбільш значущих впливів галузі, а також перелічують розкриття інформації, які є важливими для галузі, що має звітувати про неї. 

 • SASB Standards

  Стандарти SASB дозволяють організаціям розкривати інформацію про ризики та можливості, пов'язані зі сталиv розвитrjv, які, як можна обґрунтовано очікувати, вплинуть на грошові потоки організації, доступ до фінансування або вартість капіталу в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Стандарти SASB визначають питання сталого розвитку, які є найбільш важливими для прийняття рішень інвесторами у 77 галузях. 

 • IFRS Sustainability Standards 

  IFRS Foundation - це неприбуткова організація, створена з метою розробки високоякісних, зрозумілих, обов'язкових до виконання та всесвітньо визнаних стандартів бухгалтерського обліку та розкриття інформації у сфері сталого розвитку.

 • TCFD Recommendations

  Рекомендації TCFD щодо розкриття фінансової інформації, пов'язаної з кліматичними питаннями, є загальноприйнятими і застосовними до організацій різних секторів і юрисдикцій. Вони призначені для отримання корисної для прийняття рішень, перспективної інформації, яка може бути включена в основну фінансову звітність.

 • CDP's alignment with disclosure frameworks and standards

  CDP відіграє важливу роль у підтримці організацій в орієнтуванні в умовах, що швидко змінюються. Узгоджуючи корпоративну анкету з найактуальнішими світовими рамками та стандартами, CDP робить їх справді сумісними, об'єднуючи їх в одному місці. Розкриття інформації CDP слугує універсальним інструментом для розуміння ринкових та регуляторних вимог, підтримуючи організації на шляху до дотримання вимог законодавства. 

 • CDSB Framework for reporting environmental and social information

  Концептуальна основа CDSB для звітування з екологічної та соціальної інформації розроблена, щоб допомогти організаціям підготувати та представити екологічну та соціальну інформацію в основних звітах на користь інвесторів. Вона дозволяє інвесторам оцінити взаємозв'язок між конкретними екологічними та соціальними питаннями і стратегією, результатами діяльності та перспективами організації.